Pozwól, że przedstawimy Ci rozwiązania istotnych problemów


IMO : Indywidualne podejście - Maksymalne zaangażowanie - Odpowiedzialne rozwiązania

Sejm uchwalił ustawę o zatorach.

 • IMO Legal
 • Blog
W celu poprawy otoczenia prawnego, w jakim funkcjonują strony transakcji handlowych, po to, aby umożliwić zredukowanie zatorów płatniczych w dniu 5 lipca 2019 roku Sejm uchwalił ustawę o zmianie niektórych ustaw. Jest to rządowy projekt zmian do ustaw,...

Czytaj więcej

Pracownicze Plany Kapitałowe

 • IMO Legal
 • Blog
Z dniem 1 stycznia 2019 roku w życie weszła ustawa o pracowniczych planach kapitałowych. Od 1 lipca 2019 roku najwięksi przedsiębiorcy są zobligowani stosować się do przepisów tej ustawy.  Tworzenie PPK jest uzależnione od wielkości przedsiębiorstwa...

Czytaj więcej

Czy każdy odręczny znak graficzny to podpis?

 • IMO Legal
 • Blog
W orzecznictwie konsekwentnie prezentowane jest stanowisko, że istotną cechą podpisu jest jego własnoręczność. Podstawą, z której wywodzona jest powyższa zasada jest art. 78 § 1 kc. Ponadto podpisem nie może być dowolny znak graficzny. Podpis powinien...

Czytaj więcej

Inwestowanie w aparthotele pod kontrolą Prezsa UOKiK

 • IMO Legal
 • Blog
Aparthotel  czyli wynajem nieskategoryzowanych apartamentów w systemie dobowym. Polega na połączeniu idei najmu mieszkań z hotelami. W rzeczywistości jest to krótkotrwały wynajem mieszkania (np. apartamentu, kawalerki). Tą formą świadczenia...

Czytaj więcej

Projekt Ministerstwa Cyfryzacja „Otwarte dane PLUS”

 • IMO Legal
 • Blog
Projekt wdrożony przez Ministerstwo Cyfryzacji pod nazwą „Otwarte dane plus” jest kontynuacją i rozwinięciem działań realizowanych od czerwca 2017 r. w projekcie Otwarte dane – dostęp, standard, edukacja, który ma na celu zwiększenie ponownego wykorzystywania...

Czytaj więcej

e-dowód

4 marca 2019 wchodzi e-dowód

 • IMO
 • Blog
  Ustawa z dnia 6 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2019 r. poz. 60). Data wejścia w życie: 04/03/2019 (z odstępstwami) Zmiany w ustawie przewidują wprowadzenie nowego dowodu osobistego...

Czytaj więcej

Copyright IMO 2022
Administratorem Państwa danych osobowych jest Kancelaria Radców Prawnych Mendrek Oksieniuk Sp. p. Dokładne informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych zostały zawarte w Polityce Prywatności dostępnej tutaj.
Obserwuj nas