Pozwól, że przedstawimy Ci rozwiązania istotnych problemów


IMO : Indywidualne podejście - Maksymalne zaangażowanie - Odpowiedzialne rozwiązania

Sejm uchwalił ustawę o zatorach.

  • IMO Legal
  • Blog
W celu poprawy otoczenia prawnego, w jakim funkcjonują strony transakcji handlowych, po to, aby umożliwić zredukowanie zatorów płatniczych w dniu 5 lipca 2019 roku Sejm uchwalił ustawę o zmianie niektórych ustaw. Jest to rządowy projekt zmian do ustaw,...

Kontynuuj czytanie

Pracownicze Plany Kapitałowe

  • IMO Legal
  • Blog
Z dniem 1 stycznia 2019 roku w życie weszła ustawa o pracowniczych planach kapitałowych. Od 1 lipca 2019 roku najwięksi przedsiębiorcy są zobligowani stosować się do przepisów tej ustawy.  Tworzenie PPK jest uzależnione od wielkości przedsiębiorstwa...

Kontynuuj czytanie

Czy każdy odręczny znak graficzny to podpis?

  • IMO Legal
  • Blog
W orzecznictwie konsekwentnie prezentowane jest stanowisko, że istotną cechą podpisu jest jego własnoręczność. Podstawą, z której wywodzona jest powyższa zasada jest art. 78 § 1 kc. Ponadto podpisem nie może być dowolny znak graficzny. Podpis powinien...

Kontynuuj czytanie

e-dowód

4 marca 2019 wchodzi e-dowód

  • IMO
  • Blog
  Ustawa z dnia 6 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2019 r. poz. 60). Data wejścia w życie: 04/03/2019 (z odstępstwami) Zmiany w ustawie przewidują wprowadzenie nowego dowodu osobistego...

Kontynuuj czytanie

Copyright IMO 2021
Administratorem Państwa danych osobowych jest Kancelaria Radców Prawnych Mendrek Oksieniuk Sp. p. Dokładne informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych zostały zawarte w Polityce Prywatności dostępnej tutaj.
Obserwuj nas