„Hotelarz za wypadek na basenie odpowiada na zasadzie ryzyka”

  • IMO
  • Blog

ORZECZNICTWO (Wyrok Sądu Okręgowego w Kielcach z 20 września 2018 r. sygn. akt II Ca 683/18)

 Za wypadek na hotelowym basenie przedsiębiorca odpowiada na zasadzie ryzyka. Pojęcie ruchu przedsiębiorstwa za pomocą sił przyrody odnosi się do jego funkcjonowania jako całości a nie do poszczególnych elementów.

Rozstrzygnięcie zapadło w sprawie, w której mężczyzna poszkodowany wskutek upadku przy wychodzeniu z hotelowego jacuzzi domagał się odszkodowania od ubezpieczyciela obiektu. Zakład odmówił, gdyż jego zdaniem zdarzenie było nieszczęśliwym wypadkiem, któremu właściciel hotelu nie był w stanie zapobiec. Sąd Rejonowy w Starachowicach uznał roszczenie poszkodowanego za usprawiedliwione co do zasady, przyjmując za podstawę odpowiedzialności art. 435 § 1 K.c. SR wskazał, że do zdarzenia doszło na terenie przedsiębiorstwa podczas działania urządzeń poruszanych za pomocą sił przyrody (energii elektrycznej), w czasie korzystania z urządzeń przedsiębiorstwa. Ubezpieczyciel złożył od wyroku apelację, którą Sąd Okręgowy w Kielcach w wyrokiem z dnia 20 września ub. r. (sygn. akt: II Ca 683/18) oddalił. W wyroku wskazał, że baseny stanowią część zorganizowanego zespołu składników materialnych, służących do prowadzenia działalności gospodarczej, a pojęcie ruchu przedsiębiorstwa odnosi się do jego funkcjonowania jako całości, a nie do poszczególnych elementów. Sąd wskazał, iż Ubezpieczony przedsiębiorca nie prowadzi odrębnego basenu zaś kompleks basenowy pozostaje w związku z hotelem, niezależnie od tego, że mogą korzystać z niego także osoby „z zewnątrz”, które w danym momencie nie korzystają z usług hotelowych.

Sąd ponadto wskazał, że nie wystarczy – jak to miało miejsce w tej sprawie – powołanie się na dochowanie wszelkich zasad staranności ze strony prowadzącego przedsiębiorstwo. A także wybudowanie kompleksu basenowego zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i wyposażenia go w nowoczesne urządzenia wspomagające usuwanie nadmiaru wody.

  • Start
  • Blog
  • „Hotelarz za wypadek na basenie odpowiada na zasadzie ryzyka”
Copyright IMO 2022
Administratorem Państwa danych osobowych jest Kancelaria Radców Prawnych Mendrek Oksieniuk Sp. p. Dokładne informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych zostały zawarte w Polityce Prywatności dostępnej tutaj.
Obserwuj nas