Projekt Ministerstwa Cyfryzacja „Otwarte dane PLUS”

  • IMO Legal
  • Blog

Projekt wdrożony przez Ministerstwo Cyfryzacji pod nazwą „Otwarte dane plus” jest kontynuacją i rozwinięciem działań realizowanych od czerwca 2017 r. w projekcie Otwarte dane – dostęp, standard, edukacja, który ma na celu zwiększenie ponownego wykorzystywania danych publicznych w Polsce.Wśród planowanych działań resort wymienia także m.in. wypracowanie i wdrożenie na portalu dane.gov.pl narzędzi ułatwiających zarządzanie procesem otwierania danych i jego koordynację (m.in. monitorowanie błędów i pomysłów zgłaszanych przez użytkowników, analizę statystyk dot. udostępniania i wykorzystywania danych itp.). Jednym z komponentów będzie dobudowanie interfejsu programistycznego API do baz: Informatycznego Systemu Obsługi Budżetu Państwa (TREZOR), Centralnego Wykazu Obiektów Hotelarskich (CWOH), Centralnego Wykazu Przewodników Górskich (CWPG), Centralnego Wykazu Organizatorów Szkoleń dla Kandydatów na Przewodników Górskich (CWOS) oraz zmodernizowanych i uzupełnionych zakresowo Dziedzinowych Baz Wiedzy (DBW). Za prowadzenie systemu z aktualnymi danymi Centralnego Wykazu Obiektów Hotelarskich odpowiedzialne jest Ministerstwo Sportu i Turystyki, przy którym powołany został Komitet Sterujący ds. realizacji zadań na rzecz wspólnego przygotowania i realizacji projektu. W ramach projektu powstanie nowoczesny system dla turystów, umożliwiający dostęp do informacji na temat usług noclegowych. Platforma będzie zintegrowana z innymi rejestrami przez co będzie można uzyskać także informacje o obiektach przystosowanych dla niepełnosprawnych, instytucjach kulturowych, ścieżkach turystycznych. Do współpracy nad projektem Ministerstwo zaprosiło ekspertów z branży: Pana Gheorghe Mariana Cristescu – Prezesa Zarządu Polskiego Holdingu Hotelowego, Przewodniczącego Społecznej Rady Turystyki, Pana Krzysztofa Szadurskiego – Wiceprezesa Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego oraz Pana Arkadiusza Osipiuka – Wicedyrektora Departamentu Komunikacji Internetowej w Polskiej Organizacji Turystycznej.

  • Start
  • Blog
  • Projekt Ministerstwa Cyfryzacja „Otwarte dane PLUS”
Copyright IMO 2022
Administratorem Państwa danych osobowych jest Kancelaria Radców Prawnych Mendrek Oksieniuk Sp. p. Dokładne informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych zostały zawarte w Polityce Prywatności dostępnej tutaj.
Obserwuj nas