Czy każdy odręczny znak graficzny to podpis?

  • IMO Legal
  • Blog

W orzecznictwie konsekwentnie prezentowane jest stanowisko, że istotną cechą podpisu jest jego własnoręczność. Podstawą, z której wywodzona jest powyższa zasada jest art. 78 § 1 kc. Ponadto podpisem nie może być dowolny znak graficzny. Podpis powinien zawierać przynajmniej część nazwiska. Nie musi natomiast być czytelny ale ważne by został nakreślony w sposób charakterystyczny dla autora dokumentu i składać się z liter. Podpis winien zatem być charakterystyczny i powtarzalny. Przez powtarzalność przyjmuje się, że podpis w danej formie jest znany szerszemu kręgowi osób. Jednoelementowy znak graficzny nie będzie spełniał cech charakterystycznych dla podpisu. Skrót podpisu lub inicjał, który również spełnia wymóg powtarzalności jest parafą. Parafa nie jest utożsamiana z podpisem. Jest jedynie sygnowaniem danego dokumentu a nie jego podpisaniem.

  • Start
  • Blog
  • Czy każdy odręczny znak graficzny to podpis?
Copyright IMO 2022
Administratorem Państwa danych osobowych jest Kancelaria Radców Prawnych Mendrek Oksieniuk Sp. p. Dokładne informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych zostały zawarte w Polityce Prywatności dostępnej tutaj.
Obserwuj nas