Odzież ochronna obowiązkowa - nawet w czasie upałów

  • IMO Legal
  • Blog

Zgodnie z przepisami prawa pracy pracodawca jest zobowiązany chronić zdrowie i życie pracowników poprzez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki (art. 207 § 2 kodeksu pracy). Zgodnie z art. 2376§ 1 k.p. pracodawca jest obowiązany dostarczyć pracownikowi nieodpłatnie środki ochrony indywidualnej zabezpieczające przed działaniem niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia czynników występujących w środowisku pracy oraz informować go o sposobach posługiwania się tymi środkami. Do środków ochrony indywidualnej zalicza się hełmy ochronne, osłony, rękawice maski ale także fartuchy ochronne czy kurtki. Koniecznym jest by środki ochrony indywidualnej były odpowiednio dostosowane do użytkowników i spełniały wymogi dotyczące oceny zgodności z odpowiednimi normami. Pracodawca winien dostarczyć pracownikom nieodpłatnie odzież i obuwie robocze, spełniające wymagania określone w Polskich Normach dotyczących odzieży roboczej. Obowiązek ten istnieje gdy, odzież własna pracownika może ulec zniszczeniu lub znacznemu zabrudzeniu lub ze względu na wymagania technologiczne, sanitarne lub bezpieczeństwa i higieny pracy. Ustalenie rodzajów środków ochrony indywidualnej i odzieży i obuwia roboczego niezbędnych do stosowania na określonych stanowiskach a także częstotliwość przekazywania pracownikom odzieży i obuwia roboczego należy również do obowiązków pracodawcy. Należy jednak pamiętać, że odzież ochronna to nie to samo co odzież służbowa a zasady i wymogi dotyczące odzieży służbowej nie zostały jak dotąd ujęte w kodeksie pracy. 

Pracodawca, zwłaszcza w okresie letnim winien zwrócić szczególną uwagę by przydzielana odzież ochronna i robocza oprócz spełniania podstawowego jej zadania ochronnego winna być również komfortowa, dopasowana do sylwetki pracownika a przede wszystkim w jak najmniejszym stopniu obniżała poziom wydajności i efektywności wykonywanej pracy. Uwzględniając środowisko pracy (praca na otwartej przestrzeni lub w pomieszczeniach nieklimatyzowanych) pracodawca powinien zastępować odzież wykonaną ze sztucznych tkanin (np. poliestru), wykonaną z materiałów naturalnych (np. bawełny), która będzie zdecydowanie bardziej przewiewna i zapewni lepsze odprowadzanie nadmiaru ciepła z organizmu, chroniąc przed jego przegrzaniem, a także ewentualnymi alergiami. Dotyczy to zarówno odzieży takiej jak koszulki, koszule, spodnie, kombinezony, jak i nakryć głowy. To samo dotyczy obuwia, które, o ile to możliwe, należy wyposażyć w stosowną perforację, a także odpowiednie wkładki termiczne. 

Oprócz kwestii związanej z dostarczeniem odpowiedniej do pory roku odzieży ochronnej i roboczej należy również pamiętać, że na pracodawcy ciążą także inne obowiązki związane z ochroną zdrowia i życia pracowników w okresie letnim. I tak gdy na stanowiskach pracy temperatura spowodowana warunkami atmosferycznymi przekracza 28 stopni C lub w przypadku pracy na otwartej przestrzeni gdy temperatura powietrza przekracza 25 stopni C pracodawca ma obowiązek zapewnić zimne napoje. Pracodawca winien dążyć do takiej organizacji środowiska pracy, by obniżać temperaturę na stanowiskach pracy np. poprzez zastosowanie rolet, wentylatorów, klimatyzatorów, itp. Pracodawcy, u których funkcjonuje stała instalacja klimatyzacyjna, powinni zadbać o jej sprawność i odgrzybianie oraz czyszczenie, by nie stanowiła źródła dodatkowych zagrożeń. Upał nie jest jednak podstawą do obligatoryjnego skrócenia czasu pracy lub wprowadzenia dodatkowej przerwy. Pracodawca może jednak dobrowolnie tak postanowić. W takim wypadku pracownikowi należy wypłacić 100% wynagrodzenia. 

  • Start
  • Blog
  • Odzież ochronna obowiązkowa - nawet w czasie upałów
Copyright IMO 2022
Administratorem Państwa danych osobowych jest Kancelaria Radców Prawnych Mendrek Oksieniuk Sp. p. Dokładne informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych zostały zawarte w Polityce Prywatności dostępnej tutaj.
Obserwuj nas