Skip to main content

Naszym Klientom zawsze oferujemy przejrzyste i uczciwe warunki współpracy


Indywidualne podejście

Wynagrodzenie ustalane jest indywidualnie podczas spotkania z Klientem. Jego wysokość jest uzależniona od nakładu pracy, rodzaju zlecenia oraz terminu jego wykonania. Każda nawiązująca współpracę z nami osoba fizyczna i inny podmiot gospodarczy może czuć się bezpiecznie, gdyż działamy przejrzyście i w oparciu o zasady wzajemnego zaufania, stosując reguły gentleman’sagreement oraz zasady sportowe fair play – te same zasady stosujemy wobec oponentów, co decyduje o naszym a tym samym Klienta zwycięstwie. Mając na uwadze potrzeby i specyfikę działań Klientów, proponujemy następujące sposoby rozliczeń za świadczone usługi:

  • wynagrodzenie abonamentowe
  • wynagrodzenie godzinowe
  • wynagrodzenie abonamentowo - godzinowe
  • wynagrodzenie z tytułu zastępstw procesowych

Współpraca i komunikacja

Każdorazowo wysokość wynagrodzenia za prowadzenie powierzonej sprawy ustalana jest indywidualnie przy uwzględnieniu stopnia skomplikowania podejmowanych czynności i wartości przedmiotu sporu.

Nasze działania podejmujemy w ścisłej współpracy z Klientem, który jest na bieżąco informowany zarówno o szansach jak i potencjalnych zagrożeniach i ryzykach w prowadzonej sprawie. Przed podjęciem czynności zawieramy umowę o świadczenie pomocy prawnej. Zawarta umowa pozwala Klientom korzystać z doświadczeń i zasobów naszej Kancelarii oraz zapewnia stałą obsługę prawną w oczekiwanym przez Klientów zakresie a ponad wszystko zapewnić bezpieczeństwo Klienta z perspektywy świadczonej usługi.


Podoba Ci się nasza oferta?
Jeśli chcesz z nami współpracować nie zastanawiaj się tylko zadzwoń, a my postaramy się odpowiedzieć na Twoje pytania.