Skip to main content

Działamy
Pro Bono i CSR


Nasza praca, Twoja korzyść

Pro Publico Bono - czyli działanie dla dobra publicznego. Tego typu sprawa polega na bezpłatnej pomocy prawnej osobom potrzebującym pomocy prawnika a z różnych powodów nie posiadających środków na pokrycie opłat za obsługę prawną.  Tak, takie działania również realizujemy i traktujemy je priorytetowo jak każde inne.

CSR - Społeczna Odpowiedzialność Biznesu jest dla nas  niezwykle ważna. Równe traktowanie, przestrzeganie praw pracowniczych czy ochrona dóbr osobistych - to tylko niektóre inicjatywy, w które się angażujemy. 

Pro Bono

Ideę Pro Bono realizujemy poprzez świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej osobom, których nie stać na pokrycie kosztów obsługi prawnej, a które bez wątpliwości takiej pomocy potrzebują. Należy podkreślić, że sprawę przyjętą w zakresie działalności Pro Bono obsługujemy kompleksowo i z najwyższą starannością.

Wrażliwość społeczna towarzyszy nam w naszej codziennej pracy i pozwala nam na dostrzeganie ludzi i ich problemów.

W sytuacjach uzasadnionych okolicznościami oraz w pewnych kategoriach spraw, uznanych za szczególnie ważne, członkowie zespołu mogą podjąć się świadczenia usług prawnych nieodpłatnie (pro bono) na rzecz osób poszkodowanych, organizacji dobroczynnych, charytatywnych, społecznych.

Chcielibyśmy również podziękować wszystkim naszym dotychczasowym Klientom, gdyż to ich zaufanie pozwala nam choć w niewielkim stopniu pomagać innym poprzez działalność pro bono.

Jeżeli jesteś przedstawicielem organizacji pomagającej innym lub osobą potrzebującą pomocy prawnej – zapraszamy do kontaktu. Wspólnymi siłami jesteśmy w stanie zdziałać więcej.

Dzięki bliskiej i stałej współpracy z Fundacją Esti Bona jesteśmy w stanie zapewnić oprócz pomocy prawnej również wsparcie psychologa. Jego obecność może okazać się pomocna a w niektórych sytuacjach wręcz nieodzowna.

Działalność CSR

Naszą działalność prowadzimy i opieramy na zasadach społecznej odpowiedzialności biznesu – jest to obietnica dla naszych Klientów i kontrahentów biznesowych. Zależy nam na tym, aby być kancelarią transparentną, wyraźnie komunikującą jakie wartości są przez nas wspierane. Z myślą o innych inicjujemy oraz angażujemy się w inicjatywy społeczne dotyczące tak ważnych aspektów jak równe traktowanie, respektowanie praw pracowniczych, ochrona dóbr osobistych.

Jako Kancelaria staramy się dawać jak najlepszy przykład prowadzenia działalności w zgodzie z zasadami społecznej odpowiedzialności biznesu oraz mamy nadzieję, że kiedyś będziemy stawiani za wzór w tym obszarze. Działamy zgodnie z zasadą, iż sukces oznacza robienie zwykłych rzeczy – niezwykle dobrze.