INNOWACYJNIE
MĄDRZE
ODPOWIEDZIALNIE

Zajmujemy się świadczeniem usług prawnych, w ramach których dostarczamy rozwiązania dopasowane do konkretnych potrzeb naszych Klientów. Nasza Kancelaria zapewnia wsparcie prawne przedsiębiorców oraz konsumentów.


W ramach kompetencji Kancelarii reprezentujemy naszych Klientów na etapie przedsądowym oraz przed sądami wszystkich instancji orazprzed Sądem Najwyższym, Naczelnym Sądem Administracyjnym i w postępowaniu egzekucyjnym. Do zakresu naszych działań należy wszechstronna ochrona interesów Klientów w postępowaniu sądowym i egzekucyjnym sporządzanie pism procesowych, uczestnictwo w rozprawach sądowych.

Oferujemy doraźną oraz stałą obsługę prawną podmiotów gospodarczych w tym zajmujemy się bieżącą obsługą korporacyjną. Pomagamy w doborze formy prawnej będącej najkorzystniejszą propozycją dla prowadzonej działalności gospodarczej, ukształtowaniu działalności w taki sposób, aby ograniczyć ryzyka w jak największym stopniu. Przygotowujemy opinie prawne, pisma procesowe, prowadzimy negocjacje,opiniujemy projekty umów.

Obsługa prawna na życzenie Klienta obejmuje również monitorowanie zmian regulacyjnych i legislacyjnych, przygotowywanie informacji o zmianach w prawie dla Klientów oraz przystosowywanie dokumentacji wewnętrznej Klienta do tych zmian.

Jedną z głównych specjalizacji Kancelarii jest kompleksowa obsługa podmiotów świadczących usługi hotelarskie. Współpracujemy i obsługujemy takie podmioty jak: hotel MDM, hotel Metropol, Polonia Palace Hotel, Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego (IGHP).

Kancelaria umożliwia również przeprowadzenie wraz z innymi ekspertami procesu duediligence dotyczącego nieruchomości bądź przekształceń przedsiębiorstwa obejmującego w szczególności analizę stosunków gospodarczych, poprawność dokumentacji prawnej firmy, etc.Współpracujemy z wiodącymi w Polsce kancelariami prawa podatkowego oraz innymi kancelariami o zasięgu międzynarodowym.

Świadczymy usługi w zakresie

Obsługa prawna firm:

 • Umowy – przygotowanie, analiza i negocjacje z kontrahentami;
 • Bieżąca obsługa prawna oraz doraźne doradztwo prawne;
 • Opinie prawne;
 • Windykacja należności;
 • Reprezentacja przed sądem;
 • Postępowanie egzekucyjne;
 • Zakładanie spółek;
 • Sprawy rejestrowe.

Sprawy cywilne:

 • Sprawy spadkowe;
 • Podział majątku;
 • Nieruchomości, w tym grunty rolne;
 • Windykacja należności;
 • Reprezentacja przed sądem;
 • Postępowanie egzekucyjne;
 • Odszkodowanie i zadośćuczynienie;
 • Przygotowanie i analiza umów cywilnoprawnych.

Prawo rodzinne:

 • Rozwód i separacja;
 • Alimenty;
 • Sprawy związane z władzą rodzicielską w tym o kontakty;
 • Majątek małżonków;
 • Kredyty.

Hotele, pozostałe obiekty hotelarskie, inne obiekty w których mogą być świadczone usługi hotelarskie:

 • Kompleksowa abonamentowa oraz doraźna obsługa prawna:
 • Umowy;
 • Opinie prawne;
 • Doradztwo prawne;
 • Negocjacje z kontrahentami;
 • Windykacja należności;
 • Reprezentacja przed sądem;
 • Postępowanie egzekucyjne.

Prawo pracy i ZUS:

 • Odszkodowanie lub zadośćuczynienia za wypadek przy pracy lub w drodze do pracy;
 • Odszkodowanie w innych sporach z zakresu prawa pracy, nawiązywania, zmiany lub rozwiązywania stosunków pracy, ustalenia stosunku pracy;
 • Sprawy o molestowanie, mobbing i dyskryminację;
 • Analiza i opiniowanie projektów umów o pracę, kontraktów menedżerskich oraz umów o zakazie prowadzenia działalności konkurencyjnej;
 • Projekty regulaminów pracy, wynagradzania, premiowania, nagród jubileuszowych, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i innych aktów wewnątrzzakładowych;
 • Porady prawne w zakresie przejmowania pracowników przez innego pracodawcę, oraz w zakresie połączenia, podziału i zbycia przedsiębiorstwa pracodawcy lub jego zorganizowanej części;
 • Negocjacje.
Nasi Partnerzy i Klienci

Izbaa Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego
Polonia Palace
Metropol hotel
MDM Hotel
Syrena Hotels
Copyright IMO 2022
Administratorem Państwa danych osobowych jest Kancelaria Radców Prawnych Mendrek Oksieniuk Sp. p. Dokładne informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych zostały zawarte w Polityce Prywatności dostępnej tutaj.
Obserwuj nas